• Konkursy Powiatowe

     • 30 listopada 2023 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbędą się Powiatowe Konkursy z Języka Angielskiego i Matematyki. Regulamin konkursów oraz zakres wymagań z matematyki znajdują się w zakładce Konkursy

     • VII Bieg Niepodległości

     • Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie serdecznie zaprasza mieszkańców Chełmna i powiatu do wspólnego świętowania rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

      Jak co roku 10 listopada o godzinie 11:00 na rynku odbędzie się uroczystość rocznicowa połączona z VII Biegiem Niepodległości o Puchar Dyrektora ZSO nr 1.

      Regulamin biegu ulicznego VII BIEG NIEPODLEGŁOŚCI o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie:

      I Cele:

      - promocja postaw patriotycznych poprzez wspólne celebrowanie Narodowego Święta Niepodległości, propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,

      - popularyzacja biegania jako formy rekreacji.

      II Termin i miejsce:

      - bieg odbędzie się w dniu 10 listopada 2023 r.,

      - trasa biegu: Rynek - ul. Grudziądzka – ul. Dworcowa – plac Wolności – ul. Dworcowa – Nowe Panty – ul. Dworcowa – ul. Grudziądzka –- Rynek (dookoła)

      Bieg rozpocznie się ze startu wspólnego (Rynek) o godzinie 11:30. Długość trasy: ok.2,9 km.

      Zapisy zawodników dorosłych (spoza szkół) odbywać się będą w godzinach 10:30 -11:00.

      W biegu prawo startu mają:

      - osoby pełnoletnie,

      - osoby niepełnoletnie (uczniowie VII - VIII klas szkół podstawowych, ponadpodstawowych) biorą udział w biegu jako grupy zorganizowane. Uczestnicy ci muszą posiadać pisemne zgody rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu. Opiekunowie grup szkolnych zgłaszają udział do organizatora biegu do dnia 8 listopada, wysyłając wiadomość na adres e-mailowy: sekretariat@zso1chelmno.pl. Zebrane od uczestników biegu zgody nauczyciele (opiekunowie grupy) dostarczają do organizatora w dniu imprezy.

      Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zarejestrowani w biurze biegu w dniu startu tj. 10 listopada 2023 r.

      Biuro biegu dla uczestników znajdować się będzie na Rynku

      Czas będzie liczony wyłącznie do 5 miejsca

      Trasa biegu zamknięta będzie dla ruchu kołowego do godziny 12:00.

      Uczestnicy zobowiązani są do posiadania stroju i obuwia sportowego.

      Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu oraz zmian w regulaminie.