• Kalendarium   • 02.02.1832

    Zgoda króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III na utworzenie gimnazjum katolickiego w Chełmnie.

    03.08.1837

    Uroczyste otwarcie Królewskiego Katolickiego Gimnazjum
    w Chełmnie.

    07.10.1837

    Rozpoczęcie zajęć w Gimnazjum Chełmińskim. Nauka w szkole trwała 9 lat i kończyła się egzaminem dojrzałości. Oficjalnie gimnazjum było placówką niemiecką, w której początkowo nie uczono języka polskiego.

    1839

    Powstanie organizacji „Polonia” (w 1844 r. dyrekcja szkoły była zmuszona rozwiązać organizację).

    19.04.1840

    Wprowadzenie w szkole lekcji języka polskiego.

    1845

    Powstanie Gimnazjalnej Kasy Chorych, która finansowała leczenie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

    1857

    Rozpoczęcie działalności tajnej organizacji młodzieżowej
    „Tomasz Zan”.

    09/10.07.1866

    Przeniesienie Gimnazjum Chełmińskiego do obecnej siedziby
    przy ulicy Dominikańskiej (wcześniej placówka mieściła się w gmachu Szkoły Podstawowej nr 2).

    1868

    Przekazanie szkole kościoła pw. świętych Jakuba i Mikołaja zwanego kościołem gimnazjalnym.

    1880

    Połączenie tajnych organizacji „Tomasz Zan” i „Mickiewicz” – utworzenie „Towarzystwa Filomatów”.

    03-04.10.1881

    Uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia pracy pedagogicznej
    Wojciecha Łożyńskiego.

    1883 - 1901

    Budowa sali gimnastycznej, zainstalowanie oświetlenia gazowego
    w auli i na klatkach schodowych budynku szkoły oraz zorganizowanie konwiktu dla uczniów.

    16-18.08.1887

    Obchody 50-lecia Gimnazjum Chełmińskiego.

    1901

    Zniesienie lekcji języka polskiego i zamknięcie polskiej biblioteki.

    1901

    Proces w Toruniu przeciwko członkom Towarzystwa Filomatów, wśród których byli uczniowie i absolwenci Gimnazjum Chełmińskiego.

    1912

    Początki harcerstwa w Gimnazjum Chełmińskim.

    01.04.1920

    Przekazanie szkoły polskiemu dyrektorowi Antoniemu Ryniewiczowi.

    15.04.1920

    Inauguracja zajęć lekcyjnych w Państwowym Gimnazjum Staroklasycznym Męskim w Chełmnie.

    20.04.1920

    Uroczyste obchody przejęcia szkoły przez władze polskie.

    13-14.09.1921

    Zjazd byłych członków Towarzystwa Filomatów i Towarzystwa Filaretów.

    1921

    Powstanie Gimnazjalnego Klubu Sportowego.

    1924

    Utworzenie Gimnazjalnego Hufca Przysposobienia Wojskowego
    i Wychowania Fizycznego.

    1927

    Powołanie do życia Koła Opieki Rodzicielskiej.

    1928

    Zmiana nazwy szkoły na Państwowe Gimnazjum Męskie.

    10.04.1932

    Nadanie placówce imienia Kazimierza Jagiellończyka.

    06-07.06.1937

    Uroczyste obchody 100-lecia szkoły.

    1937

    Wydanie zredagowanej przez Jana Nierzwickiego Księgi Pamiątkowej Stulecia Gimnazjum Męskiego w Chełmnie.

    1938

    Zmiana nazwy szkoły na I Państwowe Liceum i Gimnazjum
    im. Kazimierza Jagiellończyka.

    1939-1945

    Funkcjonowanie w gmachu szkoły w czasie wojny i okupacji Szkoły Gospodarczej dla Dziewcząt. Placówka kształciła jedynie uczennice narodowości niemieckiej.

    1945

    Wznowienie działalności szkoły pod nazwą Koedukacyjne Gimnazjum Ogólnokształcące.

    1947

    Zmiana nazwy szkoły na Państwowe Liceum i Gimnazjum w Chełmnie

    01.09.1948

    Zmiana struktury gimnazjum i liceum; przekształcenie placówki
    w 11-letnią szkołę ogólnokształcącą stopnia podstawowego
    i licealnego.

    1951

    Wprowadzenie nowej nazwy placówki: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Mikołaja Kopernika
    w Chełmnie

    1951

    Rozpoczęcie działalności Samorządu Szkolnego.

    1952

    Przeniesienie Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego
    i Licealnego do dawnej siedziby przy ulicy Dominikańskiej.

    1964

    Oddzielenie klas stopnia podstawowego i zmiana nazwy szkoły
    na Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika.

    1974

    Przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.

    1990

    Rozpoczęcie współpracy z Gimnazjum w Gevelsbergu.

    1991

    Rozpoczęcie współpracy z Gimnazjum w Hann. Münden.

    1992

    Powołanie Rady Szkoły.

    22.01.1994

    Osłonięcie w holu szkoły tablicy pamiątkowej poświęconej profesorom i wychowawcom Gimnazjum Chełmińskiego, którzy oddali życie
    za Polskę w latach 1939- 1945.

    1997

    Uroczyste obchody 160-lecia istnienia szkoły połączone ze zjazdem absolwentów.

    2001

    Przekształcenie placówki w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1,
    w którego skład wchodzą I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum nr 4.

    2007

    Uroczyste obchody 170-lecia istnienia szkoły.

    2017

    Uroczyste obchody 180. rocznicy powstania szkoły.