• FAM - STYPENDIA

     • Szanowni Państwo, 

      Jest nam niezmiernie miło, że ponownie przystaliście Państwo na współpracę przy projekcie stypendialnym Fundacji Odlewnia. Od tego roku uczestniczymy w ogólnopolskim programie stypendialnym "Stypendia Pomostowe", a maturzyści z naszego regionu mogą ubiegać się o rekomendację Fundacji, by uzyskać tegoroczne stypendium (7 tys. zł). O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i zdolni tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych. W załączniku znajdą Państwo wniosek i regulamin oraz krótką informację o Stypendiach Pomostowych. 

      Jak zwykle prosimy Państwa o pomoc w dotarciu z informacjami do tegorocznych maturzystów - to tym ważniejsze, że nabór wniosków wypada w środku lata. Będziemy zaszczyceni, gdy wydelegują Państwo także jedną osobę do Komisji, która wybierze 3 maturzystów, którzy otrzymają akredytację do Programu.

      Na zgłoszenia czekamy od dziś do 10 sierpnia br. 
      Zgłoszenie można:
      -wysłać pocztą (Fundacja Odlewnia, ul. Polna 10, 86-200 Chełmno, dop. Stypendia Pomostowe) 
      -wrzucić do oznaczonej skrzynki przy portierni na ul. Polnej 10 
      -wysłać mailem na adres biuro@fundacjaodlewnia.pl, w tytule Stypendia Pomostowe (wówczas dokumenty do wglądu należy dostarczyć w ciągu dwóch dni w przypadku otrzymania akredytacji) 

      W połowie sierpnia Komisja Stypendialna wybierze 3 maturzystów, którym udzielimy akredytacji. W październiku ostateczne wyniki - będą one jeszcze zatwierdzane przez komisję Programu Stypendiów Pomostowych. 

      Pozdrawiam serdecznie!
      Joanna Pelczar

       

      PS PONIŻEJ DO POBRANIA REGULAMIN STYPENDIUM ORAZ WNIOSEK

     • 15 000,00 zł na zakup nowych książek i wyposażenia biblioteki pozyskanych w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0

     • ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

      W ZAKRESIE ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW PRZEZ PROMOCJĘ I WSPIERANIE CZYTELNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH  W RAMACH REALIZACJI  PRIORYTETU 3 „NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0
      NA LATA 2021-2025” W ROKU 2022

       

      Powiat Chełmiński w kwietniu br. zawarł z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w imieniu którego działał na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Umowę Dotacji Nr 40/2022 o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. W 2022 roku Powiat Chełmiński otrzymał środki finansowe w wysokości 16.000,00 zł z tytułu przedmiotowej umowy.

      Termin wydatkowania dotacji i realizacji umowy: 21.04.2022 r. - 31.12.2022 r.

      Wartość kosztów realizacji zadania: 15.000,00 zł, w tym:

        12.000,00 zł - dotacja z budżetu państwa,

        3.000,00 zł - wkład własny finansowy.

       

      Przedmiot umowy:

      Udzielenie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wsparcia finansowego organowi prowadzącemu szkołę, ze środków budżetu państwa na zasadach określonych
      w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.09.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata  2021-2025” oraz uchwale Nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21.05.2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

       

      Cel, na który została przyznana dotacja:

      Zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizacja działań promujących czytelnictwo, wskazanych w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów
      z dnia 10.09.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

       

      W ramach realizacji ww. umowy planowany jest zakup m.in. nowości wydawniczych dla:

      1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie,

       

      Szkoła została objęta wsparciem finansowym, zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem
      o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2022.

     • DNI OTWARTE! 30 MAJA 11.00-13.00

     • Drodzy Absolwenci klas ósmych,

      30 maja w godz. 11.00-13.00 odbędą się Drzwi Otwarte liceum. W czasie wydarzenia przedstawiona zostanie oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023. Zaprezentujemy nasze profile: społeczno-prawny, politechniczno-biznesowy, medyczny oraz językowy. Ponadto na szkolnym boisku będzie odbywał się niepowtarzalny KOPER ROCK FESTIVAL przygotowany przez uczniów i absolwentów naszej szkoły.

       Serdecznie zapraszamy!

     • UWAGA!!!

     • Nasz telefon stacjonarny o numerze (56) 686 01 04 już DZIAŁA!
      ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

     • WSPARCIE FINANSOWE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

     • WSPARCIE FINANSOWE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA” W ROKU 2021

       

       

      Powiat Chełmiński w październiku br. zawarł z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w imieniu którego działał na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Umowę Dotacji Nr 14/2021 o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktyna tablica”. W 2021 roku Powiat Chełmiński otrzymał środki finansowe w wysokości 68.000,00 zł z tytułu przedmiotowej umowy.

       

      Termin wydatkowania dotacji i realizacji umowy: 26.10.2021 r. - 31.12.2021 r.

       

      Wartość kosztów realizacji zadania: 86.000,00 zł , w tym:

      68.000,00 zł - dotacja z budżetu państwa,

      18.000,00 zł - wkład własny finansowy.

       

      Przedmiot umowy:

       

      Udzielenie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wsparcia finansowego organowi prowadzącemu szkołę, ze środków budżetu państwa na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23.10.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków (…) w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” oraz uchwale Nr 151/2020 Rady Ministrów z dnia 23.10.2020 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

       

      Cel, na który została przyznana dotacja:

       

      Zakup pomocy dydaktycznych wskazanych w § 2 ust. 3-7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.10.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków (…) w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

       

      W ramach realizacji ww. umowy planowany jest zakup pomocy dydaktycznych dla:

       

      1. Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie,
      2. Branżowej Szkoły I Stopnia w Chełmnie w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie,
      3.Technikum   w   Grubnie   w   Zespole   Szkół Centrum   Kształcenia   Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie,
      4. Szkoły  Podstawowej  Specjalnej  w  Chełmnie oraz  Branżowej  Szkoły  Specjalnej I Stopnia w Chełmnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie.

      Wyż. wym. szkoły zostały objęte wsparciem finansowym, zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2021.

     • Stypendium socjalne

     • Informujemy, że do 15. września 2021 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2021/2022, w Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie. Wniosek składają  rodzice,  pełnoletni uczniowie, którzy nie ukończyli 24 roku życia. Dochód uprawniony do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć 528 zł netto na osobę w rodzinie.

       

      Wniosek gotowy do druku dostępny jest do pobrania na stronie: https://bip.chelmno.pl/attachments/download/7957

     • Dobry Start 300 +

     • Szanowni Rodzice w tym roku wnioski o świadczenie 300 plus z programu "Dobry Start" można składać tylko elektronicznie - za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

       

      Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o świadczenie 300 plus, mogą skorzystać z pomocy pracowników ZUS: 

      • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
      • podczas e-wizyty w ZUS, przez internet www.zus.pl/e-wizyta
      • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS, terminy tych dyżurów można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl,
       w zakładce „Dobry Start”.

       

      Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300 plus, powinni pamiętać,  aby zabrać 
      ze sobą dowód osobisty, numer rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie, adres mailowy, a także orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20. roku życia i jest osobą z niepełnosprawnością. Konieczna jest również znajomość numeru PESEL dziecka,  nazwa i adres szkoły do której dziecko uczęszcza.

       

      Świadczenie z programu "Dobry Start" wypłacane jest wyłącznie na rachunek bankowy. Rodzice, którzy korzystają z kart przedpłaconych wydanych np. przez MOPS-y, GOPS-y nie mogą wskazywać rachunku z karty. Muszą podać osobiste konto w banku.

       

      Istnieje możliwość zorganizowania spotkania w szkole z pracownikiem ZUS, aby skorzystać z jego pomocy.

     • PODRĘCZNIKI W KLASACH 1-3 po SP

     • Oto lista podręczników obowiązujących w klasach 1-3 po szkole podstawowej w ZSO nr 1 w roku szkolnym 2021/2022.

      Przedmioty rozszerzone w kl. 1 w zależności od profili:

      a) profil społeczno-prawny: j. polski i wos

      b) profil medyczny: biologia i chemia

      c) profil politechniczno-biznesowy: matematyka i geografia

      Link do dokumentu PDF.

     • MATURZYŚCI ZSO NR 1 SĄ NAJLEPSI!!!

     • W poniedziałek, 5 lipca, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznych matur. Zdawalność w kraju wyniosła 74,5%, a w województwie kujawsko-pomorskim 70%.

      Natomiast w powiecie chełmińskim maturę zdało 73% uczniów – NAJLEPSZY WYNIK (pomijamy katolik, w którym maturzystów było tylko 17) uzyskali maturzyści ZSO nr 1, w którym zdało 89,06%!!!
      Dla siedmiorga uczniów pozostaje szansa na egzamin poprawkowy w sierpniu, co może zmienić wynik na 100% zdawalności!!! (po cichu wszyscy na to liczymy).

      Jak widać, uczniom i nauczycielom ZSO nr 1 nawet pandemia nie jest w stanie przeszkodzić w zdobywaniu i przekazywaniu rzetelnej wiedzy i umiejętności.
      Brawo Maturzyści! Brawo Nauczyciele! Wykonaliście kawał dobrej roboty. Teraz wszyscy zasłużyliście na udany odpoczynek.

     • Program "Dobry start"

     • Toruń, 29 czerwca  2021 r.

      Oddział w Toruniu

       

      Szanowni Państwo,

      od 1 lipca 2021 r. nasza instytucja będzie realizowała rządowy program „Dobry start".

      Od roku szkolnego 2021/2022 tzw. 300+  dla ucznia w ramach programu „Dobry Start”  będzie obsługiwane i wypłacane przez ZUS. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko elektronicznie – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. Co ważne świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku, a decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej

      W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia,  a w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami – do ukończenia 24 lat.

      Pracownicy ZUS w placówkach Zakładu będą pomagali zainteresowanym osobom
      w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie 300+. Pomoc otrzyma  każdy, kto tylko tego będzie potrzebował. W tym celu pracownicy Zakładu będą także w razie potrzeby pełnić dyżury w wybranych jednostkach terenowych urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS. 

       

       

      Z wyrazami szacunku

      Wanda Stróżyk

      Zastępca Dyrektora Oddziału

      ZUS w Toruniu

       

                                                                                                                                    

     • ZSO nr 1 w Chełmnie - FILM REKLAMOWY 2021

     • Drodzy Ósmoklasiści!

      Niedawno poznaliście klip przedstawiający naszą szkołę widzianą oczyma licealistów. Uczniowie stworzyli go specjalnie dla Was. Mamy nadzieję, że obejrzeliście go z przyjemnością. Dziękujemy za miłe komentarze.

      Dziś natomiast przedstawiamy Wam film będący wirtualnym spacerem po budynku I LO. Zobaczycie na nim m.in. naszych nauczycieli, uczniów, pracownie przedmiotowe w których od września będziecie się uczyć. Na razie jesteśmy w stanie zaprezentować szkołę tylko w taki sposób, gdyż ze względu na obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną nie możecie nas odwiedzić osobiście. Wierzymy jednak w to, że już niedługo uda nam się spotkać i porozmawiać.

      Zapraszamy do obejrzenia filmu i pozostawiania komentarzy.