• Projekty

   • Uwaga! Ruszyła rekrutacja do projektu pt. „Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Powiat Chełmiński

    r5_-_19-25_maja_2022_r..pdf

    Uwaga! Ruszyła rekrutacja do projektu pt. „Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Powiat Chełmiński

    r4_-_6-8_wrzesnia_2021_r..pdf

    Uwaga! Ruszyła rekrutacja do projektu pt. „Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Powiat Chełmiński

    r3_10_-17_czerwca_2021_r.pdf

    Uwaga! Ruszyła rekrutacja do projektu pt. „Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Powiat Chełmiński

    r2_15-18_wrzesnia_2020r..pdf

    Uwaga! Ruszyła rekrutacja do projektu pt. „Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Powiat Chełmiński

    r1._2-4_wrzesnia_2020_r..pdf

     

    PROSTA SPRAWA  - KOMPETENCJE TO PODSTAWA!

    Od maja 2020 r. realizowany jest projektu pn. „Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych
    i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego”.

     

    Uczestnicy, którzy skorzystają ze wsparcia w ramach projektu:

    - uzyskają dodatkowe  kwalifikacje lub nabędą kompetencje

    - nabędą dodatkowe kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne

    - podniosą swoje umiejętności praktyczne, zwiększające ich szanse na rynku pracy.

     

    Natomiast szkoły objęte projektem: I Liceum Ogólnokształcące w Chełmnie, Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie
    oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Chełmnie,
    zostały doposażone w sprzęt zakupiony przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

     

    Planowane wskaźniki realizacji projektu/Planowane efekty:

    - 12 uczniów podniesie, nabędzie lub uzupełni swoje umiejętności praktyczne

    - 116 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne

    - 26 nauczycieli kształcenia ogólnego uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje

    - 3 szkoły kształcenia ogólnego zostały doposażone w sprzęt TIK
    oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

     

    Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. - 30.09.2023 r.

    Wartość projektu: 750 911,25 zł

    Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa: 713 321,25 zł

    Wkład własny Powiatu Chełmińskiego: 37 590,00 zł