• Dobry Start 300 +

     • Szanowni Rodzice w tym roku wnioski o świadczenie 300 plus z programu "Dobry Start" można składać tylko elektronicznie - za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

       

      Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o świadczenie 300 plus, mogą skorzystać z pomocy pracowników ZUS: 

      • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
      • podczas e-wizyty w ZUS, przez internet www.zus.pl/e-wizyta
      • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS, terminy tych dyżurów można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl,
       w zakładce „Dobry Start”.

       

      Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300 plus, powinni pamiętać,  aby zabrać 
      ze sobą dowód osobisty, numer rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie, adres mailowy, a także orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20. roku życia i jest osobą z niepełnosprawnością. Konieczna jest również znajomość numeru PESEL dziecka,  nazwa i adres szkoły do której dziecko uczęszcza.

       

      Świadczenie z programu "Dobry Start" wypłacane jest wyłącznie na rachunek bankowy. Rodzice, którzy korzystają z kart przedpłaconych wydanych np. przez MOPS-y, GOPS-y nie mogą wskazywać rachunku z karty. Muszą podać osobiste konto w banku.

       

      Istnieje możliwość zorganizowania spotkania w szkole z pracownikiem ZUS, aby skorzystać z jego pomocy.