• Rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie

      

     W roku szkolnym 2024/2025 prowadzimy nabór do trzech klas pierwszych liceum ogólnokształcącego o następujących profilach:

     • profil medyczny (przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia),
     • profil politechniczno-biznesowy (przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia)
     • profil językowy (przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski)

     Uczniowie dwóch pierwszych profili (medyczny, politechniczno-biznesowy) od drugiej klasy dokonają wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego spośród: historii, fizyki, języka angielskiego - uruchomienie tych rozszerzeń będzie zależało od liczby zainteresowanych uczniów.

     Na stronie szkoły oraz w sekretariacie znajdują się regulaminy rekrutacji oraz wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika oraz wnioski o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.