• 1837 r.  Królewskie Katolickie Gimnazjum w Chełmnie
    • 1920 r.  Państwowe Gimnazjum Staroklasyczne Męskie w Chełmnie
    • 1928 r.  Państwowe Gimnazjum Męskie
    • 1932 r.  Państwowe Gimnazjum Męskie im. Kazimierza Jagiellończyka
    • 1938 r.  I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
    • 1945 r.  Koedukacyjne Gimnazjum Ogólnokształcące
    • 1947 r.  Państwowe Liceum i Gimnazjum w Chełmnie
    • 1951 r.  Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie
    • 1964 r.  Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
    • 2001 r.  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie, w którego skład wchodzą:
                   I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum nr 4
    • 2003 r.  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie”